Voornamelijk door een blijvende financiële steun kunnen de bestaande projecten verder uitgebouwd worden tot duurzame projecten. 

De projecten van vzw Benesa zijn geadopteerd door NGO Via Don Bosco.  U kan een (éénmalige of maandelijkse) bijdrage storten op bankrekening BE84 4358 0341 0159 met vermelding “5279 Bisongo Sabou”.  Giften vanaf 40 € zijn eveneens fiscaal aftrekbaar.

                  “Samen staan we sterk”

De Federale Overheid heeft beslist om de belastingvermindering in 2020 voor giften vanaf 40 euro 

in 2020 op te trekken van 45% naar 60%.