top of page

Het tuinbouwproject … de moestuintjes

 

Wie kent het niet in ons land … de volkstuintjes of een eigen moestuin waarin groenten voor eigen gebruik worden geteeld.  In Sabou heeft asbl Benesa een terrein van 2 hectare.  Rond 8 waterputten zijn 8 perceeltjes aangelegd zodanig dat 64 vrouwen groenten kunnen kweken.  Ze doen dit voor eigen gebruik.  Op die manier zijn ze in staat de vaak éénzijdige voeding (tô) af te wisselen met verse groenten.  Bovendien is het mogelijk overschotten op de plaatselijke markt te verkopen.  Dat verhoogt het dikwijls geringe gezinsinkomen.

Maar er zijn grote problemen!  De waterputten geven onvoldoende water in het droog seizoen.  Men zegt dat het komt door de klimaatverandering.  Vanaf november tot de tweede helft van april is het vrijwel droog.  Regenbuien komen vrij weinig voor en als het al een keertje regent is het heel,  heel weinig.  Dat betekent dat de plantjes nog een tijdje water kunnen krijgen via de waterputten.  Half december zijn de putten droog en is bevloeien niet meer mogelijk … een ramp voor het plantgoed.

We pakken dit probleem aan met een forage.  Een forage van 80 meter diep en aangedreven door  zonnepanelen om het water naar de oppervlakte te stuwen.  Dit water wordt gestockeerd in enkele “bassins”,  grote betonnen bakken.  Door water vanuit de diepte op te pompen is er steeds water en kunnen,  voor sommige gewassen,  twee oogsten per jaar verwezenlijkt worden … een enorme vooruitgang. Het biedt aan 64 gezinnen de mogelijkheid groenten voor eigen gebruik te kweken.  Daardoor kan de voeding meer gevarieerd worden.  Overschotten kunnen op de plaatselijke markt verkocht worden, het menu van de schoolkeuken verrijken en verhogen vanzelfsprekend het gezinsinkomen. De watertoren met watertoevoer in bassins zorgen ervoor dat ze gans het jaar door water hebben en de tuinen geïrrigeerd worden.

c7d19b9d-30a5-4e00-a80f-b25982387e79
baf8bb69-b6d3-42d4-9952-fca3ce7144ef
44356a59-828f-4327-91ca-ff569639a736
207fc418-fe76-4fd1-9643-2c9dbadb3eff
6e449455-52c9-4ef8-97b4-c91deefee7f1
6a2926b0-459d-480e-b18b-881613723e05
TTFR0366
IMG_0532
IMG_3340
WPJT7657
QDBV5999
IMG_0516
IMG_0064
IMG_2352
IMG_2285
IMG_0301
TBQJ8474
SPAD7347
LHNN5150
207fc418-fe76-4fd1-9643-2c9dbadb3eff
TTFR0366
bottom of page